Her er detaljert vising frå Davis via weatherlink.com:


Denne visinga er best egna på nettbrett eller PC.
Davis genererar eigne grafar som kan lastast opp til ei nettside. Desse er det som blir brukt til å vise veiret i Sunnylven. Men for å laste opp desse må veirstasjonen vere kobla opp mot ein PC. På ein avsidesliggande lokasjon kan dette by på eit problem kjent som Microsoft Windows Update, som restartar PC'en i hytt og pine, og er uråd å få slått av. Straumbrot er også eit problem.
PC'en på Vevlingen er no fjerna, og erstatta av ein "dings" kalt Meteobridge.

Nedanfor er visinga via Meteobridge:

Denne lastar opp data og returnerer eit bilde som det nedanfor. Ikona er klikkbare for detaljert vising av regn, temperatur osv.