Holfuy verstasjonar

Leverandøren Holfuy kan gi ein link til ein "widget" som lar deg vise ulike stasjonar på ei nettside. Her har vi lagt inn eit utvalg lokasjonar som tilfeldigvis interesserar oss, dette kan bli gjennstand for endring utan varsel.. Stasjonane er ofte opererte av luftsportklubbar ( paraglider mm. ) og andre entusiastar, så ikkje sjelden kan dei vere ute av drift.

Folldal, kor kaldt er det der ;-) Eller på Tynset?

Les meir: Holfuy verstasjonar