Livet i det Nordatlantiske vestavindsbeltet

Veiret kan ein ikkje gjere noko med.

Men dersom ein lever i det Nordatlantiske vestavindsbeltet er det uråd å ikkje bli berørt av det.

Blir det for ille kan ein som ei slags trøst velge å interessere seg for det..

Difor denne nettstaden.

Her finn du veirdata frå ein veirstasjon på Vevlingen i Florabassenget og ein på Litlebøen i Sunnylven.

Begge desse er av typen Davis Vantage Pro. Visinga er ulik, for Vevlingen har vi valgt ein "widget" frå Davis og ei alternativ vising via Metobridge.

For Sunnylven blir grafar lasta opp frå sjølve veirstasjonen.

Kartet nedanfor kjem frå nettsaden windy.com Dersom du les dette på ein mobiltelefon kan det vere problem med rullinga nedover på sida; prøv å plasser fingeren heilt i kanten på skjermen.

Windy har også ein app som kan lastast ned for Android og Apple, info her: https://windy.app/

Les mer: Livet i det Nordatlantiske vestavindsbeltet